Termeni și condiții

Folosirea acestui site și plasarea unei cereri pe acesta implică acceptarea termenilor și condițiilor redactate expres și exclusiv în pagină web www.coffeexpert.ro. S.C. COFFEEXPERT S.R.L. poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită online numai accesând pagina “Termeni și condiții” afișată pe site-ul www.coffeexpert.ro.

Această secțiune reprezintă reglementarea juridică contractuală a relației dintre părți (comerciant și consumator). Potrivit art. 1270 din Noul Cod Civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

Vizitatorii vor avea acces permanent la conținutul “Termeni și Condiții” pentru utilizarea site-ului pentru a-l putea consulta în orice moment.

Cadrul normativ

Site-ul web deținut de S.C. COFFEEXPERT S.R.L. se supune legislației române în vigoare, relația dintre părți fiind guvernată de următoarele acte normative:

  • OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
  • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;
  • Legea 365/2002 privind comerțul electronic.

 

Informații privind proprietarul și administratorul

Site-ul www.coffeexpert.ro este deținut și administrat direct de către S.C. COFFEE EXPERT S.R.L. și are sediul social înregistrat la adresa: Bv. Ion Creangă nr.52/1, Dumbrăvița

Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului este J35/2937/2005

Codul unic de Înregistrare este RO17957763

Societatea S.C. COFFEEXPERT S.R.L.  realizează activitatea de prezentare online a serviciilor prin site-ul www.coffeexpert.ro, fiind unica proprietate online pe care o deține și prin care desfășoară acte de prezentare a serviciilor. Orice alte asocieri sau prezentarea fără drept a datelor societății nu angajează în niciun fel S.C. COFFEEXPERT S.R.L. față de nicio persoană fizică sau juridică.

Acceptarea condițiilor de utilizare

Utilizarea site-ului www.coffeexpert.ro, logarea cât și accesul la serviciile oferite reprezintă o acceptare din partea consumatorului a termenilor și condițiilor detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

În situația în care consumatorul nu este de acord cu aceste condiții, solicităm refuzarea în a folosi site-ul nostru de internet sau plasarea vreunei comenzi. S.C. COFFEEXPERT S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și/sau revizui Termenii și Condițiile afișate pe site-ul www.coffeexpert.ro în orice moment fără o notificare prealabilă. Având acest argument la baza, solicităm consumatorilor să urmărească în mod periodic eventualele modificări, cel puțin înainte de a plasa o comandă. O cauză principală a posibilelor modificări este acela al actualizării constante al legislației naționale incidente comerțului online și a prelucrării datelor cu caracter personal.

Drepturile de autor

Informațiile publicate pe site-ul www.cofeexpert.ro aparțin S.C. COFFEEXPERT S.R.L., prin urmare, aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris acordat în prealabil al reprezentantului legal al societății S.C. COFFEEXPERT S.R.L. care administrează site-ul. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legii Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe aflate în vigoare. Orice încălcare a drepturilor de autor poate fi sesizată pe adresa de mail office@coffeexpert.ro.

Încheierea contractului.

Odată cu înregistrarea unei cereri pe site-ul www.coffeexpert.ro, cumpărătorul este de acord cu modalitatea de comunicare utilizată de societatea S.C. COFFEEXPERT S.R.L., respectiv prin telefon sau email. Încheierea contractului are loc numai în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea cererii sau emiterii confirmării automate de primire a acestei cereri. Emiterea automată a confirmării de primire a cererii de oferta NU echivalează cu încheierea contractului între vânzător și cumpărător.

După plasarea oricărei solicitări online sau prin email, pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda consumatorului/cumpărătorului, fără o notificare prealabilă.

Ofertele și prețurile afișate pe site-ul www.coffeexpert.ro sunt valabile atât timp cât rămân active (vizibile) online. Prețurile pot varia în funcție de politică comercială a S.C. COFFEEXPERT S.R.L.

Produsele sunt disponibile în limita stocului stabilit de S.C. COFFEEXPERT S.R.L.

Limitare răspundere (textul apare in mare parte și la primul paragraf de pe pagina 2)

Reiterăm faptul că societatea S.C. COFFEEXPERT S.R.L. realizează activitatea de prezentare online exclusiv prin site-ul www.coffeexpert.ro, fiind unică proprietate online pe care o deține și prin care desfășoară acte de prezentare și comunicare publică cu consumatorii. Orice alte asocieri sau prezentarea fără drept a datelor societății nu angajează în niciun fel S.C. COFFEEXPERT S.R.L. față de nicio persoană fizică sau juridică. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea site-ului www.coffeexpert.ro, în totalitate sau parțial. Site-ul www.coffeexpert.ro este găzduit online de către societatea S.C. Rospot S.R.L.

Anulare comandă

S.C. COFFEE XPERT S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare referitor la prețurile, caracteristicile sau imaginile produselor.

În cazul în care o comandă nu poate fi onorată din cauza unor astfel de erori, S.C. COFFEEXPERT S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comanda respectivă fără o notificare prealabilă.

S.C. COFFEEXPERT S.R.L. face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. Este posibil ca unele prețuri să fie eronate.

S.C. COFFEEXPERT S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comandă, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți una față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele situații:

serviciile nu se mai află în gama prestată de S.C. COFFEEXPERT S.R.L.;

  • datele furnizate de către Cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte;
  • Cumpărătorul nu este de acord cu modalitatea de transport pusă la dispoziție de către S.C. COFFEEXPERT S.R.L.

Prețurile produselor sunt calculate personalizat, în funcție de solicitarea transmisă către S.C. COFFEEXPERT S.R.L. Prețurile ofertate către client nu includ taxe de transport. Aceste taxe vor fi trecute în prețul final.

 S.C. COFFEEXPERT S.R.L. folosește și serviciile de transport ale altor companii.

Responsabilitatea pentru aceste servicii de transport revine integral firmelor prestatoare de servicii. Este responsabilitatea utilizatorului ca înainte de acceptarea utilizării acestor servicii să cunoască și să accepte termenii și condițiile serviciilor de transport.

Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul www.coffeexpert.ro administrat de S.C. COFFEEXPERT S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care consumatorul le furnizează online sau telefonic.

Scopul colectării datelor personale este utilizarea lor în vederea răspunderii la o solicitare a clientului după cum urmează: cerere de oferta, comandă fermă, încheiere de contract, facturarea produselor comandate, dar și pentru comunicarea cu clientul pe parcursul desfășurării procedurii de comandă.

Consumatorul este obligat să furnizeze datele reale, acestea fiind necesare pentru aducerea la îndeplinire a tuturor angajamentelor legate de executarea unei comenzi primite din partea acestuia. Refuzul transmiterii datelor sau furnizarea datelor greșite determina dreptul S.C. COFFEEXPERT S.R.L.  de a anula comanda, fiind considerată fictivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrării produselor și sunt comunicate numai de către consumatorul care plasează o solicitare de pe site-ul www.coffeexpert.ro. Conform Legii nr. 677/2001, consumatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, consumatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicită ștergerea datelor. Dacă unele din datele transmise sunt incorecte, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă la office@coffeexpert.ro

Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea amiabilă nu este posibilă, alternativ, potrivit art. 25 din OG nr. 28/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, care transpune prevederile Regulamentului 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, vă puteți adresa unei entități ȘAL din România.

Pentru orice problemă apărută în relația cu S.C. COFFEEXPERT S.R.L., va stăm cu plăcere la dispoziție, la telefon 0729099575 la adresa de e-mail office@coffeexpert.ro

Continuarea acțiunii dumneavoastră presupune acordul cu acești Termeni și Condiții.